JumpingClay i Centar za promociju i unapređenje zdravlja Stari Grad

JumpingClay okupaciona terapija

Prva JumpingClay radionica sa osobama treće životne dobi održana je u Centru za promociju i unapređenje zdravlja Stari Grad.

Članice su imale priliku da se lijepo zabave, da pokažu svoju kreativnost, a ono najznačajnije je pozitivan uticaj na poboljšanje funkcionalnosti i fine motorike šake.